Deň mesta Košice

Projekty mesta


Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
21.06.2018
Cieľom projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach ...
Hluková mapa pre mesto Košice
Hluková mapa pre mesto Košice
25.05.2018
Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Nad jazerom....
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho. ...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je zlepšiť environmentálne aspekty a kvalitu života obyvateľov Mesta Košice prostredníctvom regenerácie vnútrobloku sídliska Železníky...
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy v jeho elokovanom pracovisku...
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
15.02.2017
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu ...
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
19.01.2017
Cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 KošiceMestské podniky