Deň mesta Košice

Projekty mesta


Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
23.10.2018
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
23.10.2018
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Družicová 4 – Košice, zvýšiť kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
27.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Krosnianska 2, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. ...
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košic
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košic
27.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nám. L. Novomeského, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
07.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Polianska, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. ...
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
07.09.2018
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na Požiarnickej 3 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
05.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bruselská, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
05.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Staničná 13, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského     potoka do Hornádu
Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu
22.08.2018
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania výstavbou novej cyklistickej komunikácie...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
09.08.2018
Cieľom projektu je zlepšiť environmentálne prostredie mesta Košice, posilniť ekologickú stabilitu územia, zvýšiť kvalitu života obyvateľov ...
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
21.06.2018
Cieľom projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach ...
Hluková mapa pre mesto Košice
Hluková mapa pre mesto Košice
25.05.2018
Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Nad jazerom....
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho. ...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je zlepšiť environmentálne aspekty a kvalitu života obyvateľov Mesta Košice prostredníctvom regenerácie vnútrobloku sídliska Železníky...
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy v jeho elokovanom pracovisku...
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
15.02.2017
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu ...
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
19.01.2017
Cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 KošiceMestské podniky