Streda, 15. August 2018

Projekty mesta


Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
09.08.2018
Cieľom projektu je zlepšiť environmentálne prostredie mesta Košice, posilniť ekologickú stabilitu územia, zvýšiť kvalitu života obyvateľov ...
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
21.06.2018
Cieľom projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach ...
Hluková mapa pre mesto Košice
Hluková mapa pre mesto Košice
25.05.2018
Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Nad jazerom....
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho. ...
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice
21.02.2018
Cieľom projektu je zlepšiť environmentálne aspekty a kvalitu života obyvateľov Mesta Košice prostredníctvom regenerácie vnútrobloku sídliska Železníky...
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno–technickými úpravami nevyužitých priestorov
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy...
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – ekokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh
16.11.2017
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít materskej školy v jeho elokovanom pracovisku...
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
15.02.2017
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu ...
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
19.01.2017
Cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice