Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Wed, 23 May 2018 08:39:26 CEST Wed, 23 May 2018 08:39:26 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ http://www.kosice.sk/article.php?id=21067 Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. 18.05.2018