Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Tue, 12 Dec 2017 17:15:39 CET Tue, 12 Dec 2017 17:15:39 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. http://www.kosice.sk/article.php?id=20329 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 20.12.2017 (vrátane) do 15:30 hod. 06.12.2017