Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 20 Aug 2018 05:22:32 CEST Mon, 20 Aug 2018 05:22:32 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21597 Názov predmetu zákazky: „ Športovisko v škôlke – dodávka a montáž detského športového ihriska v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.08.2018 17.08.2018