Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 19 Feb 2018 14:35:52 CET Mon, 19 Feb 2018 14:35:52 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk http://www.kosice.sk/article.php?id=20610 Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 27.02.2018, do 10.00 hod. 19.02.2018 Výzva na predkladanie ponúk http://www.kosice.sk/article.php?id=20580 Názov predmetu zákazky: „Mestský park, Košice - Detské ihrisko do 6 rokov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.02.2018 do 10:00 hod. ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.02.2018 do 10.00 hod. 09.02.2018 Výzva na predkladanie ponúk http://www.kosice.sk/article.php?id=20584 Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce" - obstarávateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 22.02.2018 do 10:00 hod. 09.02.2018 Oznámenie o ZRUŠENÍ časti obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice resp. na nehnuteľný majetok v nájme BPMK, s.r.o. http://www.kosice.sk/article.php?id=20510 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. RUŠÍ časť obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy na remeselnícky dom na Hrnčiarskej ulici č. 21 v Košiciach vyhlásenú 10.01.2018 25.01.2018