Aktuality http://www.kosice.sk/rss_feed/aktuality_rss.php Aktuality sk Tue, 23 Oct 2018 16:56:20 CEST Tue, 23 Oct 2018 16:56:20 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk - Sociálne pohreby http://www.kosice.sk/article.php?id=21929 Názov predmetu zákazky: Sociálne pohreby Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.10.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.20459@kosice.sk 22.10.2018 Košickí hygienici nariadili povinnú deratizáciu na území mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21933 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov. 22.10.2018 Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách http://www.kosice.sk/article.php?id=21924 Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku. 19.10.2018 Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest http://www.kosice.sk/article.php?id=21893 Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. 12.10.2018 Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP http://www.kosice.sk/article.php?id=21894 Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. 12.10.2018 Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu http://www.kosice.sk/article.php?id=21885 Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem 11.10.2018 Nad mestom budú dnes (10. 10. 2018) a zajtra (11. 10. 2018) lietať vrtuľníky http://www.kosice.sk/article.php?id=21867 Dôvodom je výmena cca 10 kusov technológií mobilného operátora, a to v košických mestských častiach Sídlisko Ťahanovce, KVP, Džungľa , Nad jazerom a Šaca. 10.10.2018 Mesto Košice dnes (10. 10. 2018) spúšťa skúšobnú (beta) verziu nového webového portálu mesta http://www.kosice.sk/article.php?id=21872 Nové a moderné webové sídlo pripravilo Mesto Košice v spolupráci s dodávateľom - spoločnosťou ANTIK Telecom s. r. o.. Užívateľom ponúka prehľadnú štruktúru a obsah, moderný a nadčasový dizajn, novú koncepciu štruktúry webu bez rušivých elementov (napr. bannery po stranách webu), pričom sa ale zachovali dôležité odkazy na viditeľných miestach. 10.10.2018 Zámer prenájmu majetku mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21854 v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 08.10.2018 Viceprimátor M. Petruško: Chceme zmodernizovať aj trate na Alejovej, Južnej triede, Nad jazerom http://www.kosice.sk/article.php?id=21859 Po posledných zmodernizovaných úsekoch košických električkových tratí začali premávať električky v piatok (5. 10. 2018) v skorých ranných hodinách. Išlo o úseky od križovatky Štúrova – Kuzmányho – Žižkova, Moldavská cesta, okružná križovatka „Moldavská“ a časť Triedy SNP. V súvislosti so spustením električiek sa v areáli Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) uskutočnila malá slávnosť. 08.10.2018