Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Wed, 19 Sep 2018 09:22:03 CEST Wed, 19 Sep 2018 09:22:03 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21761 Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 28.09.2018 do 10:00 h. 19.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21759 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 10:00 hod. 18.09.2018 Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D http://www.kosice.sk/article.php?id=21757 Návrh na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby 17.09.2018 Obnova bytového domu Markušova 5, 7, 9, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21756 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 17.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21755 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 13:00 hod. 17.09.2018