OSOBNOSTI

V Košiciach Židia už v prvých rokoch svojho usídlenia boli činní vo všetkých odvetviach malého a veľkého priemyslu, ale aj v oblasti vedy a kultúry. Žili tu obuvníci, krajčíri, stolári, klampiari, hodinári, maliari, pekári, zlatníci, hostinskí, čašníci, šoféri, krajčírky, šičky, obchodníci, kníhviazači, tlačiari, mäsiari, klobúčnici, fotografi, maloobchodníci, veľkoobchodníci, lekári, advokáti, inžinieri, bankoví úradníci. Aj v štátnych úradoch nájdeme zamestnancov židovského pôvodu. Napr. zástupca riaditeľa pošty Dr. Steiner, ďalej na riaditeľstve železníc, na súdoch, na finančnom riaditeľstve i daňovom úrade (Dr. Gerek, Dr. Vajda, Dr. Berthard, Dr. Roth). Členom židovského národa bol aj riaditeľ múzea Dr. Jozef Polák.

Rabíni | Priemyselníci a obchodníci | Výtvarní umelci | Novinári, spisovatelia, umelci
Športovci | Lekári | Riaditelia škôl, učitelia | Spolky