Pešie trasy v Košiciach


  Rozdelenie trás
    Diaľkové trasy
    Rekreačné trasy
    Trasy v centre
    Do Košického večera a na
     magistrát
    Centrum - okrajové štvrte
    Trasy len v okrajových
     štvrtiach
    Osobitné trasy
 
  Mapa
    528 KB   (1141 x 1191)
    251 KB   (650 x 850)

  Legenda

 
www.kosice.sk