Deň mesta Košice

ilustračné foto - zdroj: www.cyklokoalicia.sk

Celonárodná cyklistická kampaň

„Do práce na bicykli“Koordinátor pre mesto Košice:
Mgr. Ivan Šulek
Magistrát mesta Košice
Oddelenie strategického rozvoja
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Tel.: 055-6419 216     email: sulek @ kosice.sk

Pravidlá

(skrátené z podrobného štatútu)
  1. Tím zamestnancov (2-4) z rovnakej firmy alebo inštitúcie si zapisuje svoje jazdy.
  2. Firma môže mať viac tímov.
  3. Vyplňovanie je založené na čestnosti.
  4. Počítajú sa iba cesty do práce a z práce. Cez víkend len vtedy, keď súťažiaci išiel do práce.
  5. V záujme neúmerného zvýhodňovania kuriérov a pod. profesií sa nezapočítavajú cesty v rámci práce (pochôdzky a pod.).
  6. Evidencia jázd sa zasiela 1x týždenne miestnemu koordinátorovi do nedele daného týždoa do 24.00 hod., aby v pondelok už mohli byť zverejnené priebežné výsledky tímov, jednotlivcov a firiem.
  7. Bonusová kategória – vyhodnocuje sa, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme bolo uskutočnených na bicykli.
ZOZNAM prihlásených účastníkov a priebežné výsledky súťaže


Viac informácií o celom podujatí nájdete na   http://www.cyklokoalicia.sk/sutaz/

Mestské podniky