Deň mesta Košice

Tlačové informácie


Priebežná správa o priebehu prác k 30.07.2018 stavby Košickej futbalovej arény
Priebežná správa o priebehu prác k 30.07.2018 stavby Košickej futbalovej arény
31.07.2018
V rámci výstavby Košickej futbalovej arény bola v období rokov 2015 až 2017 zabezpečená predprojektová príprava stavby a projektová príprava stavby (dokumentácia pre územné rozhodnutie). V rámci prípravy územia boli zrealizované stavebné práce v rozsahu realizácie hrubých terénnych úprav, odstránenia existujúcich spevnených plôch a objektov a realizácie niektorých inžinierskych sietí ...

Mestské podniky