Deň mesta Košice

Katalóg ulíc


Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu.
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=10460
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu

Ulica: Mestská časť: Psč:

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z
Názov ulice:Mestská časť:PSČ:Poznámka:
SabinovskáPereš040 11od r. 1999
SabinovskáLorinčík040 11od r. 2017
SadovníckaPoľov040 15
Sečovská cestaDargovských hrdinov040 22
Sečovská cestaKošická Nová Ves040 14
Senný trh Staré Mesto040 01Vörösmarty tér, Vörösmartyho námestie, Námestie Janka Kráľa
Severné nábrežieDžungľa040 01
SkalnáJuh040 01
SkautskáSever040 01Pionierska
SkladnáJuh040 01Temető utca (Cintorínska ulica), Raktár utca (Skladná ulica), Szűlő Géza utca (Ulica Gejzu Szűlőa).
SklepárskaPoľov040 15
SládkovičovaSever040 01
SlaneckáNad Jazerom040 12Trieda Víťazstva
SlávičiaVyšné Opátske040 01
SlavkovskáSever040 01
SliačskaZápad040 11
SlivníkDargovských hrdinov040 01
SlnečnáJuh040 01Náp utca.
SlovenskáSever040 01v r. 2002 pričlenená ulica Medzi mostami
SlovenskéhoSever040 01Gróf Batthyány Lajos utca a Ulica grófa Ľudovíta Batthyányho, Ulica Jána Slovenského.
Slovenskej jednotySever040 01Puszta sor, Pustý riadok, Hadapród utca, Kadetská ulica, potom k nej pripojili uličku Géza utca, Gejzova ulica. Fügnerova ulica, Géza fejedelem utca (Ulica kniežaťa Gejzu), Krupskej ulica, Ulica N. K. Krupskej.
SlukováLorinčík040 11od r. 2010
SmaragdováZápad040 11Čs.ženistov
SmetanovaJuh040 01Münster Tivadar utca (Ulica Teodora Münstera), Münsterova ulica.
SmrekováŠaca040 15
SmutnáKrásna040 18
SnežienkováVyšné Opátske040 01
SofijskáSídlisko Ťahanovce040 13
SokolovskáZápad040 11
SoliskováSever040 01
Spišské námestieNad Jazerom040 12
SputnikováNad Jazerom040 12
SrbskáJuh040 01
SrnčiaVyšné Opátske040 01
StálicováNad Jazerom040 12
StaničnáJuh040 01
Staničné námestie Staré Mesto040 01V minulosti niesla jeho severnejšia časť názvy: Via regia versus Eperjessin (Kráľovská cesta do Prešova), Baross Gábor körút (Okružná Gabriela Barossa), Wilsonova okružná, Engelsova okružná a južná časť názvy: Vám utca (Mýtna ulica), Bocskai körút (Bočkajova okružná), Sázavského okružná, Kirovova ulica.
Stará baštová Staré Mesto040 01Kassai vértanúk tere (Priestranstvo košických mučeníkov).
Stará pracháreňJuh040 01
Stará prešovská Staré Mesto040 01Eperjesi út.
Stará spišská cestaSever040 01Búcsú utca (Odpustová ulica), Pútnická ulica, Zárandok utca (Pútnická ulica), Festivalová ulica. Pozri tiež Ulica Československej armády.
StaroslovanskáKrásna040 18od r. 2009
StarozagorskáKVP040 23
StierovaKVP040 23
StodolovaZápad040 11
StokráskováZápad040 11
StrakovaSever040 01Nám.A.Zápotockého
StrážnaKavečany040 01
StriebornáBarca040 17Osohova
StrmáKavečany040 01
Strojárenská Staré Mesto040 01Dohány utca (Tabaková ulica), Tabaková ulica, Vorošilovova ulica, Strojárska (gramaticky správny názov).
Stromová Staré Mesto040 01Zöldfa utca (Ulica zeleného stromu), Ulica zeleného stromu.
StropkovskáZápad040 11
SuchodolinskáSever040 01
Sv. rodinyDargovských hrdinov040 22od r. 2007
Svätoplukova Staré Mesto040 01Eszterházi János utca, Eszterházyho ulica.
SvetláBarca040 17
Svetlá pustaBarca040 17
SvidníckaPereš040 11
SzakkayhoSever040 01Letná (pri OD Merkur)
Šafárikova triedaZápad040 11Lečkova pripojená k Šafárikovej triede
ŠafranováVyšné Opátske040 01Opatovská cesta - časť
ŠalviováŠebastovce040 17od r. 2015
ŠamborskáKavečany040 01
ŠarišskáVyšné Opátske040 01
ŠebastovskáŠebastovce040 17
ŠemšianskaŠaca040 15
ŠípkováVyšné Opátske040 01
ŠirokáKavečany040 01v roku 2018 odčlenená severná časť ulice a pomenovaná ako Ulica k Zoologickej záhrade
ŠkolskáJuh040 11
ŠkovránčiaVyšné Opátske040 01
Škultétyho Staré Mesto040 01Kohutka ulica, Kakas utca (Kohútia ulica), Bacsányi utca, Bacsányiho ulica, Takács Menyhert utca (Ulica Melchiora Takáča).
ŠoltésovejJuh040 01
ŠportováSever040 01
Šrobárova Staré Mesto040 01(od Moyzesovej po Kuzmányho) Jej bývalé názvy sa zhodujú s historickými menami Alžbetinej ulice (pozri).
Štefánikova Staré Mesto040 01Hernád sor (Hornádsky riadok), Hornádsky riadok, Múzeum u, Rašínova ulica, Mátyás király körút (Okružná kráľa Mateja), Ul. V. Širokého (?); Ulica Klementa Gottwalda, Gottwaldova ulica.
ŠtiavnickáZápad040 11
Štítová Staré Mesto040 01Madarász ut.
ŠtrbskáSever040 01
ŠtrkováKrásna040 18Mladej gardy - časť
ŠtudentskáSever040 01
Štúrova Staré Mesto040 01Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
ŠtúrovaJuh040 01Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
ŠuhajovaKrásna040 18od r. 2007

Mestské podniky