Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
18.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 10:00 hod....
čítaj ďalej
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
17.09.2018
Návrh na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Markušova 5, 7, 9, Košice
Obnova bytového domu Markušova 5, 7, 9, Košice
17.09.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 13:00 hod....
čítaj ďalej
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
17.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
čítaj ďalej
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 13:00 h....
čítaj ďalej
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
14.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
čítaj ďalej

Mestské podniky