Deň mesta Košice

Úradné oznamy


V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
20.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6, 8 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6, 8 v Košiciach
20.07.2018
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia...
čítaj ďalej
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
čítaj ďalej
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
čítaj ďalej
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
čítaj ďalej

Mestské podniky