Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Rekonštrukcia plynovodov UO 01684 Košice – Boženy Nemcovej, 1. Stavebný celok
Rekonštrukcia plynovodov UO 01684 Košice – Boženy Nemcovej, 1. Stavebný celok
20.02.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici Čermeľská cesta č.23, Košice
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici Čermeľská cesta č.23, Košice
20.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín druhu tuja západná rastúcich na ul. Čermeľská cesta č.23, Košice na súkromnej parcele...
čítaj ďalej
Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor
Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor“...
čítaj ďalej
Územný plán obce Sokoľany
Územný plán obce Sokoľany
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľany“ ...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu na ul. Galaktická č. 2 a 4 Košice
Obnova bytového domu na ul. Galaktická č. 2 a 4 Košice
17.02.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
16.02.2017
Stavebné povolenie...
čítaj ďalej

Mestské podniky