Streda, 23. Máj 2018

Úradné oznamy


V629 – Košice, Heringeš – zriadenie optického vedenia smer vysielač
V629 – Košice, Heringeš – zriadenie optického vedenia smer vysielač
23.05.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice  v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
23.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
čítaj ďalej
Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínová, Rázusová, Skladná – úprava NN siete
Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínová, Rázusová, Skladná – úprava NN siete
23.05.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
23.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje výsledok vybavenia petície pod názvom "Za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová, Cesta pod Hradovou 28, Košice ...
čítaj ďalej
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
22.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná...
čítaj ďalej
Zmena stavby pred dokončením bytového domu  Wuppertálska 2, Košice
Zmena stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice
22.05.2018
Rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice, ktorá bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. MK/A/2017/07368-03/II/BER zo dňa 17.02.2017 ...
čítaj ďalej
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
22.05.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“ MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto, p.č. 5032/11...
čítaj ďalej