Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.94: O určení názvu ulice „Sv. rodiny“


Vyhlásené: 07.11.2007
Platné od: 22.11.2007
Uznesenie: 271

Dokumenty

Text VZN č.94 - 20,854  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „Sv. rodiny“ - 142,021  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky