Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.96: O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Nad jazerom


Vyhlásené: 07.11.2007
Platné od: 22.11.2007
Uznesenie: 273

Dokumenty

Text VZN č.96 - 18,9  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 26,195  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 14,752  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky