Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.102: O určení názvu ulice „Levanduľová“


Vyhlásené: 11.07.2008
Platné od: 26.07.2008
Uznesenie: 498

Dokumenty

Text VZN č.102 - 11,764  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice „Ľevanduľová“ - 116,563  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky