Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.108: O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách


Vyhlásené: 16.12.2008
Platné od: 01.01.2009
Uznesenie: 673

Dokumenty

Text VZN č.108 - 44,32  kB
Úplné znenie VZN č. 108 zverejnené 24.2.2016 - 76,191  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 166
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 302

Mestské podniky