Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.127: O určení názvu ulice „Pod Vitalinou“


Vyhlásené: 25.06.2012
Platné od: 10.07.2012
Uznesenie: 326

Dokumenty

Text VZN č. 127 - 23,178  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Pod Vitalinou“ - 130,621  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky