Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.131: O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice


Vyhlásené: 14.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 442

Dokumenty

Text VZN č. 131 - 52,074  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 802
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 4
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 284

Mestské podniky