Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.132: O miestnych daniach


Vyhlásené: 14.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 443

Dokumenty

Text VZN č. 132 - 191,361  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 803
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 5

Mestské podniky