Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.135: O určení názvu ulice „Bahýľova“


Vyhlásené: 17.12.2012
Platné od: 01.01.2013
Uznesenie: 452

Dokumenty

Text VZN č. 135 - 24,529  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Bahýľova“ - 206,33  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky