Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.138: O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam


Vyhlásené: 18.04.2013
Platné od: 03.05.2013
Uznesenie: 583

Dokumenty

Text VZN č. 138 - 181,666  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 804
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 929
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 30
Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 505
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 890
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 978
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1242

Mestské podniky