Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.140: O určení názvu ulice „Bielych albatrosov“


Vyhlásené: 25.06.2013
Platné od: 10.07.2013
Uznesenie: 631

Dokumenty

Text VZN č. 140 - 24,682  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Bielych albatrosov“ - 316,189  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky