Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.145: O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice


Vyhlásené: 17.12.2013
Platné od: 01.01.2014
Uznesenie: 798

Dokumenty

Text VZN č. 145 - 73,172  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky