Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.151: O zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice


Vyhlásené: 24.06.2014
Platné od: 09.07.2014
Uznesenie: 987

Dokumenty

Text VZN č. 151 - 59,125  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky