Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.156: O určení názvu ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“, „Ku štrkovisku“, „Bernatovská“, „Valalická“


Vyhlásené: 06.07.2015
Platné od: 21.07.2015
Uznesenie: 137

Dokumenty

Text VZN č. 156 - 44,832  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“,„Ku štrkovisku“,„Bernatovská“, „Valalická“ - 391,188  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky