Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.73: O určení názvov ulíc


Vyhlásené: 11.05.2005
Platné od: 26.05.2005
Uznesenie: 720

Dokumenty

Text VZN č. 73 - 3,813  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky