Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.173: O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice


Vyhlásené: 19.12.2016
Platné od: 03.01.2017
Uznesenie: 579

Dokumenty

Text VZN č. 173 - 210,998  kB
Úplné znenie VZN č. 173 zverejnené 01.10.2018 (účinné od 01.11.2018) - 898,102  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1229

Mestské podniky