Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.178: O určení názvu ulíc „Ulica pri studničke“ , „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom Záhumní“


Vyhlásené: 02.03.2017
Platné od: 17.03.2017
Uznesenie: 670

Dokumenty

Text VZN č.178 - 241,83  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky