Streda, 20. Jún 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.61: O pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta


Vyhlásené: 28.06.2002
Platné od: 13.07.2002

Dokumenty

Text VZN č. 61 - 11,531  kB

Zmeny a doplnky