Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.186: Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“


Vyhlásené: 25.09.2017
Platné od: 06.11.2017
Uznesenie: 885

Dokumenty

Text VZN č. 186 - 185,703  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc - 190,279  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky