Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.189: Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“


Vyhlásené: 25.09.2017
Platné od: 06.11.2017
Uznesenie: 888

Dokumenty

Text VZN č. 189 - 188,873  kB
Prílohy č.1, 2 a 3 Grafické vyobrazenie ulice a verejných priestranstiev - 392,371  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky