Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.190: O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice


Vyhlásené: 25.09.2017
Platné od: 01.11.2017
Uznesenie: 889

Dokumenty

Text VZN č. 190 - 263,426  kB
Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát pdf/ - vzor formulára s vysvetlivkami - 392,105  kB
Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát doc/ - vzor formulára s vysvetlivkami - 112,5  kB
Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát rtf/ - vzor formulára s vysvetlivkami - 209,668  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky