Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.191: VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“


Vyhlásené: 19.12.2017
Platné od: 03.01.2018
Uznesenie: 976

Dokumenty

Text VZN č. 191 - 202,305  kB
Príloha č.1 Záväzná časť vrátane schémy záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - 1485,529  kB
Príloha č.2 Verejná dopravná vybavenosť - A - 1815,828  kB
Príloha č.3 Verejná dopravná vybavenosť - B - 979,508  kB
Príloha č.4 Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - A - 2223,229  kB
Príloha č.5 Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - B - 854,883  kB
Príloha č.6 Vymedzenie regulovaných priestorov - A - 1228,463  kB
Príloha č.7 Vymedzenie regulovaných priestorov - B - 737,068  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky