Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.46: Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu Obvodové centrum Terasa


Vyhlásené: 17.03.2000
Platné od: 01.04.2000

Dokumenty

Text VZN č. 46 - 4,889  kB
Príloha č.1 a 2 k uzn. 891/2014 ZaD č.2 - RP OC-Terasa, lokalita: Považská - Regulačný plán a Komplexný návrh - 1755,584  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky