Streda, 14. November 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.35: O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice


Vyhlásené: 28.11.1996
Platné od: 13.12.1996

Dokumenty

Text VZN č. 35 - 11,146  kB
Zrušené uznesením č. 788 z roku 2009 - 8,711  kB

Zmeny a doplnky