Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.34: O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Vyhlásené: 05.11.1996
Platné od: 20.11.1996

Dokumenty

Text VZN č. 34 - 8,688  kB
Príloha č.1 Zoznam bytových domov so sociálnymi bytmi - 25,869  kB
Úplné znenie VZN č. 34 zverejnené dňa 5.8.2002 - 9,246  kB
Príloha č.1 k úplnému zneniu VZN Zoznam bytových domov so sociálnymi bytmi - 10,879  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky