Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.25: O miestnom územnom systéme ekologickej stability


Vyhlásené: 09.11.1994
Platné od: 24.11.1994

Dokumenty

Text VZN č.25 - 11,916  kB
Zrušené uznesením MZ č. 503 z roku 2016 - 173,461  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky