Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.3: O mestskej polícii


Vyhlásené: 07.01.1992
Platné od: 07.01.1992

Dokumenty

Text VZN č. 3 - 2,375  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky