Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.75: O určení názvu ulice


Vyhlásené: 02.11.2005
Platné od: 17.11.2005
Uznesenie: 882

Dokumenty

Text VZN č. 75 - 2,402  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky