Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.82: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Barca


Vyhlásené: 08.11.2006
Platné od: 23.11.2006
Uznesenie: 1201

Dokumenty

Text VZN č.82 - 15,043  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 216,162  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 13,887  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky