Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.87: O určení názvu ulice „Galgovecká ulica“


Vyhlásené: 23.11.2006
Platné od: 08.12.2006
Uznesenie: 1241

Dokumenty

Text VZN č.87 - 17,525  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice "Galgovecká" - 157,688  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky