Deň mesta Košice

Územný plán mesta


Územnoplánovacie dokumenty

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - máj 2018/

  Regulatívy pre usporadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 96 MB/
/Stav zmien a doplnkov - júl 2018/


Mestské podniky