„Administratívna budova B.O.C., Továrenská ul., Košice."