„Odstránenie systémových porúch na ul. Buzulucká 25, Košice.“