„Stavebné úpravy bytu č. 6, 2. poschodie, Košťova 2, Košice“