„V299, V268 – ES Košice IV – smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN vedenia“