„V629 – Košice – Mliečna, sv. Ladislava (KNV) – zriadenie VN, TS, NN“