„Výstavba chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici“