„Výstavba chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici“, v katastrálnom území Krásna.