Byt, Hlinkova 38, Košice

Byt, Hlinkova 38, Košice

 

Prílohy

1. PDF 216,38 KB Byt, Hlinkova 38, Košice Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania